– Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład


Organ właściwy do realizacji usługiWójt (burmistrz, prezydent miasta)
Kogo dotyczyWnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku
Podstawy prawne• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276, Art. 40a, b,)
Wymagane dokumenty• Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
• Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Czas realizacjiNiezwłocznie
OpłatyBrak opłaty
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiNadanie numeru porządkowego budynku
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku.
2. Nadanie numeru porządkowego budynku
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczowe• numer porządkowy budynku
• nadanie numeru budynku
Z powrotem do góry