– Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiWójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Kogo dotyczyWyborcy, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów
Podstawy prawneUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumentyElektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Czas realizacjiDo dnia odbioru osobistego lub przez pełnomocnika.
OpłatyBrak
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie zaświadczenia w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweWydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Z powrotem do góry