– Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawne• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 730)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych
Czas realizacjiDo 7 dni
Opłaty• 21 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
• 17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.
Tryb odwoławczyNa postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Rezultat realizacji usługiWydanie zaświadczenia
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie zaświadczenia
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweZaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
Z powrotem do góry