– Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na forum elektronicznego systemu konsultacji społecznych właściwego podmiotu publicznego. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla Obywateli.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy podmiot publiczny
Kogo dotyczyDotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłosić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą we właściwym sobie podmiocie publicznym, którą ten podmiot publiczny może następnie poddać konsultacjom społecznym.
Podstawy prawne• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.5a)
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.3d)
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm., Art.10a)
• Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4 Art.5 Art.6 Art.9, ust.6)
Wymagane dokumentyZgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Czas realizacjiNie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiZgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku ze zgłoszeniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. Przyjęcie wniosku.
Poziom uwierzytelniania• Podpis kwalifikowany
• Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweZgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Z powrotem do góry